1. Taraflar.

 Bir tarafta; “Aktarhüssam Mh. A.Hamdi Tanpınar Cd. Akıncıtürk İş Mr. No:9 Kat:4/13 Osmangazi / BURSA” adresinde mukim (Osmangazi VD, 5240416171 Vergi nolu) Karegen Bilişim Teknolojileri LTD. ŞTİ. (işbu sözleşmede kısaca “karegen.com” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; karegen.com’a ait web sitesi “www.karegen.com” (bu site) üzerinden karegen.com ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “KULLANICI” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dâhilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir. Bundan sonra Sözleşmede; KULLANICI /SİZ ve karegen.com ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

 İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz Hizmet Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, KULLANICI tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Ön Bilgilendirme Formu ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

2. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

 İşbu Sözleşmenin konusu; KULLANICI’nın karegen.com’dan satın almış olduğu kiralık ve/veya sanal sunucu hizmetinin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

3. Genel Hükümler

 3.1. İşbu Sözleşme kapsamında karegen.com tarafından KULLANICI’ya sağlanan hizmet temel olarak; mülkiyeti karegen.com’a ait fiziksel sunucu cihazı kiralanması (sunucu kiralama) ve/veya mülkiyeti karegen.com’a ait ve sanallaştırma teknolojisi ile kaynakları paylaştırılmış sanal sunucu kullandırılması ve bu sunucuların karegen.com Veri Merkezinde barındırılarak karegen.com’un bağlı olduğu internet omurgasına bağlanmasından ibarettir.

 3.2. KULLANICI, doğrudan karegen.com omurgasına bağlı olan bu sunucuları, uzaktan erişim protokolleri aracılığı ile kontrol edebilecek ve yönetebilecektir.

 3.3. KULLANICI bu sözleşme kapsamında karegen.com’dan fiziksel veya sanal sunucu kiralama hizmetlerinden herhangi birini alabilir.

 3.4. KULLANICI’nın on-line başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşme üzerinde zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile KULLANICI’ya bildirilecektir. KULLANICI, karegen.com hizmetlerini kullanmaya devam etmesi halinde, değişen sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 4.1. KULLANICI’nın talep ettiği hizmet ya da hizmetlerin bedelinin tahsil edilmesini müteakip karegen.com, Hizmetleri kullanıma açacak ve KULLANICI’yı bilgilendirecektir.

 4.2. karegen.com; denetimi dışında olan telekomünikasyon hatlarında ve servis aldığı Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) sistemlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar, arıza, hata ve duraksamalardan dolayı KULLANICI’nın maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Bağlantı üzerinde oluşabilecek bu tür arızalardan dolayı hattın kesilmesi halinde KULLANICI, karegen.com’dan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. Ancak karegen.com, böyle bir arızanın olması halinde söz konusu arızayı düzeltmek için azami gayreti sarf edecektir.

 4.3. KULLANICI, kendisine ayrılmış olan sunucu üzerinden toplu e-posta gönderimi (spamming), phishing ile dolandırıcılık yapılması, iç veya dış ağlara saldırı vb. yasadışı veya Yüklenici’nin veri tabanını kötü yönde etkileyecek durumlarda, ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın sunucunun Yüklenici tarafından devre dışı bırakılacağını ve o tarihe kadar ödemiş olduğu ücretlerin hiçbir şekilde kendisine iade edilmeyeceğini ve bu sebeple oluşabilecek her türlü zararı tazminle mükellef olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu sorumluluk dahilinde T.C. yasalarına, BTK’nın (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumun’un) düzenleyici işlemlerine ve Yüklenici’nin koyduğu ve koyacağı kurallara uymak zorundadır.

 4.4. KULLANICI, almış olduğu hizmet kapsamında sunduğu/sunacağı elektronik ortamdaki tüm verilerden ve bu verilerin içeriğinden dolayı karegen.com’un ve 3. şahısların uğrayacağı zararlardan tamamen kendisi sorumlu olup, bu tür 3. Kişi taleplerinden karegen.com’u ayrı tutacaktır.

 4.5. KULLANICI kiraladığı/satın aldığı hizmetler ile ilgili olarak T.C. yasalarına bağlı olacağını taahhüt etmektedir. Kullanıcı, kiraladığı ve satın aldığı hizmetler aracılığıyla yürürlükteki yasa ve düzenlemeler aykırı davrandığı hallerde, bu durumdan münhasıran sorumlu olacağını, aykırılık karegen.com’un ve 3. şahısların uğrayacağı zararları karşılayacağını ve her türlü talepten karegen.com’u ayrı tutacağını beyan ve taahhüt eder.

 4.6. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; sistemler üzerindeki tüm yazılım ayarlamaları, yazılımsal güvenlik ve diğer kısıtlı erişim bilgilerinin düzenlenmesi ve ayrıca belirlenmediği ve hizmet içeriğinde satın alınmadığı sürece sistem yönetim işlemleri KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

 4.7. Sunucu Kiralama ve/veya Barındırma Hizmetleri için; ilgili sunucunun tüm verilerinin yedeklenmesi ve yedeklerin geri yüklenmesi işlemleri bütünüyle KULLANICI’nın sorumluğunda olup, söz konusu yedekleme işlemini kendisi, yetkilendireceği 3. bir kişi ya da ücreti mukabilinde karegen.com yapılabilir.

 4.8. Sunucu üzerinde bulunan, eklenen, çıkarılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansları, ayarlanması ve yazılım ile ilgili işler ve çıkacak bütün sorunlar KULLANICI’nın sorumluluğunda olup her hâlükârda, KULLANICI’nın yaptıkları ve sunduğu bilgilerden karegen.com sorumlu olmayacaktır.

 4.9. Sunucu Kiralama Hizmetinin karegen.com’dan alınması durumunda :

  1) karegen.com, kendisi tarafından KULLANICI’ya kiralanan/kiralanacak olan sunucular üzerinde KULLANICI’nın fiziksel değişiklik veya düzenleme taleplerini, KULLANICI’nın bildirimini müteakip en geç bir (1) iş günü içerisinde tamamlayacaktır. karegen.com stok durumuna göre benzer özelliklerde fakat farklı marka ve kapasitelerde parça(lar) önerebilecektir.

  2) karegen.com, hizmet süresi boyunca bu sözleşme konusu cihazlarda meydana gelebilecek ve KULLANICI tarafından bildirilen her türlü donanımsal arızayı mümkün olan en kısa sürede giderecektir. karegen.com, veri kaybı ya da hizmet kesintisinden sorumlu tutulmayacaktır.

  3) karegen.com, cihazların değişiminin gerekli olduğu hallerde bu cihazları kalite, kapasite ve teknoloji olarak muadil cihazlarla değiştirebilecektir. Muadil ürünlerin bulunmadığı ya da gerekli sürede tedarik edilemediği hallerde; karegen.com, cihazları daha üstün nitelikli cihazlarla değiştirebilir. Bu hallerde karegen.com KULLANICI’dan ek bir ücret talep etmeyecektir.

 4.10. KULLANICI, işin gereği, karegen.com’un gerektiğinde kendi sunucularını taşıyabileceğini kabul etmektedir. Bu kapsamda, KULLANICI’ya tahsil edilmiş bir IP adresi, farklı bir IP adresi ile değiştirilebilir. karegen.com, KULLANICI’ya tahsis edilmiş IP adreslerini sürekli olarak koruyabileceğini garanti etmemektedir. karegen.com, IP adresinin değişmesi durumunda, KULLANICI'nın kullanımına tahsis edeceği yeni IP adreslerini, en az 2 (iki) hafta öncesinden KULLANICI' ya bildirecektir. Böyle bir değişiklik gereksinimi halinde KULLANICI de değişikliğin gerçekleşmesi için üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirecektir.

 4.11. karegen.com, sözleşme konusu hizmet ile ilgili olarak KULLANICI’ya temel konularda kullanıcı paneli ve/veya telefon üzerinden gerekli desteği verebilecektir. KULLANICI’ya ayrılan ekipmanın bulunduğu veri merkezinde verilmesi gereken destekler için hizmet/ücret gerekebilecek olup, bu durumda KULLANICI’ya bilgi verilecektir.

 4.12. KULLANICI, karegen.com ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, sistem kaynakları (CPU, RAM ve Network kaynakları), servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktivitelerde kesinlikle bulunamaz. Bu gibi durumlarda karegen.com, KULLANICI’dan sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini ya da kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi taktide karegen.com, anlaşmayı fesih etme hakkını saklı tutar.