Bilgi Merkezi

E-Fatura, E-Arşiv Nedir? Aralarındaki Farklar Nelerdir?

E-Fatura, elektronik ortamda hazırlanan bir fatura türüdür. Uluslararası bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiştir. Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Kağıda basılmadan ve sunucular tarafından alıcı ve satıcıya iletilir.

E-Arşiv, kağıt ortamında düzenlenen faturanın, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesine verilen isimdir.

E-Fatura sistemine dahil olmayan firmaya veya kişiye fatura düzenlenmesi gerektiğinde E-Arşiv faturası olarak düzenlenir. Ama iki tarafta E-Fatura sistemine dahil ise bu sefer düzenlenecek olan fatura E-Fatura olarak düzenlenir.

İlgili Makaleler