.av.tr

Serbest avukatlar, hukuk büroları ve avukatlık ortakları tarafından kaydedilebilir olan .av.tr için başvuru sahibinin TBB'ne kayıtlı avukat olması gerekir.

".av.tr" için gerekli belgeler

 • ".av.tr" Domaininin tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı Domainlerin tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan Domain başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Domain Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan Domain, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

İlgili Makaleler
  .asia

  Özellikle Asya, Avustralya veya Pasifik Bölgesi’ndeki ülkelerde faaliyet gösteren...

  .bbs.tr

  “Bulletin Board System" kelimesinin kısaltılması olarak kullanılan bbs.tr, mesaj...

  .bel.tr

  İl, ilçe ve belde belediye teşkilatlarının kullanabileceği Domaindir. ".bel.tr" için...

  .biz

  “Business" kelimesinin kısaltılması olarak kullanılan .biz, iş çevreleri ve şirketler...

  .biz.tr

  Web üzerinde kamusal ve/veya ticari hizmet sunacak olan kuruluş ve girişimcilere...