.tr Uzantılı Kayıtlarda Gerekli Olan Belgeler Nedir?


.com.tr" için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan resmi belgelerden faaliyet alanınıza uygun olanlardan sadece bir tanesini göndermeniz yeterli olacaktır.

 • Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan Domain başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan Domain birebir uyuşmaması ya da Mernis sistemine bağlanırken teknik bir problem oluşması halinde, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi,
 • Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için,aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi,
  • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı,
  • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi",
  • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Vakıf, dernek ya da odalar için, "Dernek Tüzüğü", "Vakıf Senedi" ya da "Kuruluş Kanunu",
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi"
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi,
 • Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan Domaine ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan Domainin distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
 • Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan "Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi

".org.tr" için gerekli belgeler

 • Dernek ve vakıflar için yapılan Domain başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Domain Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt Domaine başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

".net.tr" için gerekli belgeler

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Karegen.com'a iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafından başvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.) bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için, başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespiti durumunda, ilgili Domainin silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
 • Hosting hizmeti gerekçesi ile başvurulması halinde Yer Sağlayıcılığı Belgesi.

".gov.tr" için gerekli belgeler

 • Domainin tahsisi için Domain sahibi kuruluşun en üst makamı tarafından verilen antetli kağıt üzerinde imzalı ve kaşeli izin belgesinin ya da
 • Domain Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Domain Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.bel.tr" için gerekli belgeler

 • Domainin tahsisi için, Domaini kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • Domain Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Domain Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.tel.tr" için gerekli belgeler

Domain tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Domain Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak; tahsisi yapılan Domain ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya Domain ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, Domaini tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda telefon numarasının sahipliğine dayanak olarak, ilgili kurumla yapılan sözleşme, son ödenen fatura gibi belgeler kabul edilecektir.


.name.tr" için gerekli belgeler

Domain tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Domain Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Domain Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan Domain ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya Domain ticaretinin yapıldığına dair kanıtların bulunması halinde, Domain tahsisi yapılan kişiden dayanak belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Uyuşmazlık, itiraz gibi durumlarda ya da ilgili makamlarca gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda nüfus cüzdanı, mesleki kimlik belgesi, veraset ilamı gibi belgeler geçerli kabul edilecektir.


.dr.tr" için gerekli belgeler

 • Bu Domain tahsisi için, TTB'ce talep edilen bazı dokümanların TTB'ne sunulması gerekmektedir. İlgili dokümanlar http://www.ttb.org.tr/drtr adresinde kullanıcılara sunulmuştur. Başvurusu bulunan Domainler TTB tarafından ".tr" Domain Yönetimi'ne gönderilecek olan onay yazısı dikkate alınarak tahsis edilir.
 • Domain tahsisinde "önce gelen alır" prensibi geçerlidir.

".k12.tr" için gerekli belgeler

 • Domain talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Domain Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Domain Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Domain talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Domain Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

".edu.tr" için gerekli belgeler

 • Domainin tahsisi için Domaini kullanacak üniversitenin rektörlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde, rektör ya da ilgili 1. derece imza yetkisi olan kişi tarafından imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin ya da
 • Domain Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Domain Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.pol.tr" için gerekli belgeler

 • Domainin tahsisi için Domaini kullanacak emniyet teşkilatının Emniyet Genel Müdürlüğü imzalı kaşeli onay belgesinin ya da
 • Domain Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Domain Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.

.bbs.tr" için gerekli belgeler

Domain tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Domain Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamlarca başvuru ve tahsis sırasında belge istenmeyecektir. Ancak, ".tr" Domain Yönetimi ya da onun yetkilendirdiği makamlarca; tahsisi yapılan Domain ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya Domain ticaretinin yapıldığına dair kanıt bulunması halinde, Domain tahsisi yapılan kişiden dayanak bilgi ve belgelerini ibraz etmesi istenebilir. Bu bilgi ve belgeler başvuru yapan kişinin nüfus ve ikamet bilgilerine ilişkin resmi belgeleri ile çalıştırdığı BBS sistemine ilişkin açıklayıcı teknik/idari bilgilerdir.


".tsk.tr" için gerekli belgeler

Domain tahsisi için Domain sahibi kuruluşun T.C. Genel Kurmay Başkanlığı'ndan aldığı antetli kağıt üzerine hazırladığı imzalı ve kaşeli yazılı izin belgesinin ".tr" Domain Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
Bunlar da ilginizi çekebilir